Office

PowerPoint Viewer 2007

เปลี่ยนภาษา:
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 ช่วยให้คุณสามารถแสดงงานนำเสนอที่มีคุณลักษณะครบถ้วน ซึ่งสร้างขึ้นใน PowerPoint 97 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  PowerPointViewer.exe

  วันที่เผยแพร่:

  4/12/2549

  ขนาดไฟล์:

  25.8 MB

   คุณสามารถใช้ PowerPoint Viewer 2007 ดูงานนำเสนอเต็มรูปแบบที่สร้างใน PowerPoint 97 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ตัวแสดงนี้สามารถเปิดงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยคุณสามารถดูและพิมพ์งานนำเสนอ แต่ไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอใน PowerPoint Viewer 2007 ได้

   ส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกับ Font Components มีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ PowerPoint Viewer และต้องมาพร้อมกับการแจกจ่ายที่ได้รับอนุญาตของ PowerPoint Viewer:

   Font Components
   คุณอาจใช้แบบอักษรที่มากับ PowerPoint Viewer เท่านั้นในการแสดงและพิมพ์เนื้อหาจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นอกจากนี้ คุณสามารถดำเนินการดังนี้
   • ฝังแบบอักษรในเนื้อหาตามที่ได้รับอนุญาตโดยเงื่อนไขการฝังในแบบอักษร
   • ขณะพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดแบบอักษรไปยังเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์เอาต์พุตอื่นชั่วคราว
   ห้ามคัดลอก ติดตั้ง หรือใช้งานแบบอักษรในอุปกรณ์อื่น


   หมายเหตุ: ถ้าไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปรากฏขึ้นขณะติดตั้งหรือเรียกใช้ PowerPoint Viewer 2007 ในครั้งแรก การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์นี้เท่ากับคุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่คุณยอมรับไปแล้วในการติดตั้ง PowerPoint Viewer 2007 ก่อนหน้านี้ ซึ่ง Microsoft เป็นผู้ให้สิทธิ์

   ตัวแสดงนี้ไม่สนับสนุนคุณลักษณะของ Microsoft PowerPoint ต่อไปนี้:
   • งานนำเสนอที่มีการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)
   • การเรียกใช้แมโคร, โปรแกรม หรือการเปิดวัตถุที่เชื่อมโยงหรือฝังตัว
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000 Service Pack 4, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Service Pack 1

   • หน่วยความจำ RAM:
    • สำหรับ Windows 2000 ที่ใช้ Service Pack 4: RAM 64 เมกะไบต์
    • สำหรับ Windows XP ที่ใช้ Service Pack 1, Windows Server 2003: RAM 128 เมกะไบต์
    • สำหรับ Windows Vista: RAM 512 เมกะไบต์
   • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 5 เมกะไบต์
   • ความละเอียดการแสดงผลหน้าจอ Super VGA (800 x 600) หรือสูงกว่า
   • ดาวน์โหลดนี้ใช้ได้กับงานนำเสนอที่สร้างในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้:
    • Microsoft Office PowerPoint 2007
    • Microsoft Office PowerPoint 2003
    • Microsoft PowerPoint 2002
    • Microsoft PowerPoint 2000
    • Microsoft PowerPoint 97
  • เมื่อต้องการติดตั้งดาวน์โหลดนี้:
   1. ดาวน์โหลดแฟ้มโดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด (ด้านบน) และบันทึกแฟ้มไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม PowerPointViewer.exe บนฮาร์ดดิสก์เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง
   3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
   เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่จะติดตั้งดาวน์โหลด (สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย):
   1. ในเมนู เริ่ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วพิมพ์ command
   2. ไปที่เส้นทางที่ติดตั้งโปรแกรม PowerPointViewer.exe
   3. พิมพ์ PowerPointViewer.exe /extract:c:\target โดยให้ c:\target เป็นไดเรกทอรีที่แยกแฟ้ม
   4. ไปที่ไดเรกทอรีการติดตั้งที่ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
   5. พิมพ์ msiexec /i ppviewer.msi INSTALLLOCATION=c:\target” โดยให้ c:\target เป็นไดเรกทอรีการติดตั้ง
   6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
   คำแนะนำในการใช้งาน:

   • เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดนี้เสร็จแล้ว ที่เมนู เริ่ม ใต้ โปรแกรมทั้งหมด ให้เปิด Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007

    หมายเหตุ PowerPoint Viewer 2007 ลงทะเบียนด้วยนามสกุลแฟ้ม .ppt, .pptx, .pptm, .pot, .potx, .potm, .pps, .ppsx และ .ppsm เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง PowerPoint รุ่นนี้ ถ้าลงทะเบียนแล้ว เมื่อคลิกสองครั้งที่แฟ้มชนิดเหล่านี้จะเปิด PowerPoint Viewer 2007 ขึ้นมา


   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก:
   1. บนเมนู เริ่ม ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
   2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
   3. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน ให้เลือก Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 แล้วคลิก เอาออก หรือ เพิ่ม/เอาออก ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเอาโปรแกรมออก
   4. คลิก ใช่ หรือ ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาโปรแกรมออก
   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก:

   • ลบแฟ้ม PowerPointViewer.exe

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์