Windows

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB932156)

เปลี่ยนภาษา:
ติดตั้งเครื่องมือนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถดูข้อมูลใบรับรองได้ไม่ว่าใน Internet Explorer 7 หรือในตัวจัดการใบรับรอง หลังจากนำเข้าใบรับรองได้สำเร็จบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

  • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • Service Packs
  • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์