Servers

การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297) รุ่น 64 บิต

เปลี่ยนภาษา:
การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297) ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  infrastructureupdateformicrosoftofficeservers-kb951297-fullfile-x64.exe

  วันที่เผยแพร่:

  15/7/2551

  ขนาดไฟล์:

  235.9 MB

  KB Articles: KB951297

   การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297) ประกอบด้วยคุณลักษณะการค้นหาระดับองค์กรใหม่ๆ สำหรับ SharePoint Server 2007 และโปรแกรมปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office ที่แสดงอยู่ในส่วนความต้องการของระบบด้านล่าง

   การปรับปรุงหลักสำหรับ SharePoint Server 2007 ประกอบด้วย:
   • คุณลักษณะการค้นหาใหม่ เช่น การค้นหาแบบติดต่อกับภายนอก และแดชบอร์ดการดูแลการค้นหาแบบรวมเป็นหนึ่ง
   • โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องหลักต่างๆ ในการค้นหา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน
   • การปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของระบบ
   • โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องหลักต่างๆ สำหรับคุณลักษณะการปรับใช้เนื้อหาที่เผยแพร่ ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพ

   โปรแกรมปรับปรุงหลักสำหรับ Project Server 2007 ประกอบด้วย:
   • การปรับปรุงเสถียรภาพและการใช้งานแผ่นเวลาและงานของฉัน
   • การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ของการจัดการคิว
   • โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องการโอนย้าย Project Server 2003 ไปยัง Project Server 2007
   • การปรับปรุงด้านประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างคิวบ์และสถานการณ์สมมติการบันทึก/ประกาศใน Project Professional

   โปรแกรมปรับปรุงหลักสำหรับ Search Server 2008 และ Search Server 2008 Express ประกอบด้วย:
   • การปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของระบบตั้งแต่ RTM

   ขอแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ถ้าคุณกำลังใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office ใดๆ ที่แสดงอยู่ในส่วนความต้องการของระบบด้านล่าง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความของ Microsoft Knowledge Base เรื่องคำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297)

   สำหรับรายการโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดูที่บทความของ Microsoft Knowledge Base เรื่องโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องที่รวมอยู่ในการปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB953750)
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2008

   โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
   • Microsoft Office SharePoint Server 2007 รุ่น 64 บิต
   • Microsoft Office Project Server 2007 รุ่น 64 บิต
   • Microsoft Search Server 2008 รุ่น 64 บิต
   • Microsoft Search Server 2008 Express รุ่น 64 บิต

   โปรแกรมปรับปรุงนี้จะใช้กับรุ่น 64 บิตของผลิตภัณฑ์ด้านบน ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ในรุ่น 32 บิต โปรดอย่าติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แต่ให้ติดตั้ง
   โปรแกรมปรับปรุงจะได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้:
   รุ่นของ Windows Installer ที่สนับสนุน: Windows Installer 3.1 หรือสูงกว่า

   Windows Server 2003 Service Pack 1 มี Windows Installer 3.1 รวมอยู่ด้วย คุณยังสามารถแยกดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้จากตำแหน่งต่อไปนี้:
  • การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่งต้องทำตามลำดับอย่างถูกต้องเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ขอแนะนำให้คุณอ่านบทความ “การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับ Office SharePoint Server 2007” ใน Microsoft TechNet เกี่ยวกับวิธีการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะทำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ขั้นตอนที่อยู่ในเอกสารนี้สามารถใช้งานได้กับ Project Server 2007, Search Server 2008 และ Search Server 2008 Express ด้วย

   เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้ม .exe ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ที่ด้านบนของเพจ

   โปรแกรมปรับปรุงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำให้คุณติดตั้ง การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 (KB951695) รุ่น 64 บิต ก่อนจะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนเซิร์ฟเวอร์ Office ที่แสดงอยู่ในส่วนความต้องการของระบบที่ด้านบน

   นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Project 2007 ขอแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงไคลเอ็นต์ Project 2007 ต่อไปนี้: การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับ Microsoft Office Project 2007 (KB951547) บนเครื่องไคลเอ็นต์ Project 2007 ทั้งหมด

   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก
   ดาวน์โหลดนี้ไม่มีคุณลักษณะถอนการติดตั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทความ Microsoft Knowledge Base 903771

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดูที่บทความของ Microsoft Knowledge Base เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297)

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์