Office

Office 2003 ฉบับปรับปรุง: Enterprise Release of Office 2003 Setup.exe

เปลี่ยนภาษา:
ดาวน์โหลดนี้เป็นแฟ้มที่จะนำมาใช้แทนแฟ้ม setup.exe ของโปรแกรม Office 2003 สำหรับผู้ดูแลระบบที่วางแผนใช้โปรแกรม Office 2003 ร่วมกับ Local Installation Source (LIS)
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  EntSetup.exe

  วันที่เผยแพร่:

  1/6/2547

  ขนาดไฟล์:

  212 KB

   ดาวน์โหลดนี้เป็นแฟ้มที่จะนำมาใช้แทนแฟ้ม setup.exe ของโปรแกรม Office 2003 สำหรับผู้ดูแลระบบที่วางแผนใช้โปรแกรม Office 2003 ร่วมกับ Local Installation Source

   EntSetup.exe สนับสนุนคุณสมบัติใหม่สองประการ: ENFORCECACHE และ CACHEONLY เมื่อติดตั้ง ENFORCECACHE คุณสมบัติใหม่นี้จะป้องกันการติดตั้งหาก Local Installation Source เสีย และคุณสมบัตินี้ยังจะช่วยปิดการทำงานของ Local Installation Source จนผู้ใช้ไม่สามารถย้ายออกจากเครื่อง เมื่อติดตั้ง CACHEONLY คุณลักษณะนี้จะสร้างเฉพาะ Local Installation Source และจะไม่ทำการติดตั้งให้ในตอนนี้ แต่การติดตั้งจะเกิดขึ้นในภายหลัง

   หมายเหตุ: Local Installation Source คือคุณลักษณะของการติดตั้งที่เมื่อผู้ใช้ติดตั้ง Office 2003 จากแผ่นซีดี หรือจากซีดีอิมเมจแบบบีบข้อมูลลงบนเครือข่าย ให้คัดลอกแฟ้มการติดตั้งที่ต้องการลงในโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น โปรแกรม Microsoft Windows Installer จะใช้แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นนี้เพื่อติดตั้ง Office ผู้ใช้ยังสามารถใช้แหล่งท้องถิ่นนี้เพื่อซ่อมแซม ติดตั้งใหม่หรือปรับปรุง Office ได้ในภายหลัง ผู้ใช้สามารถติดตั้งคุณลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการหรือเรียกใช้ Setup ในโหมดดูแลรักษา เพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหม่ ๆ โดยไม่ต้องใช้สื่อดั้งเดิมที่ใช้จัดเก็บโปรแกรม
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP

   • ใช้ดาวน์โหลดนี้กับชุดโปรแกรมต่อไปนี้ของ Office:
    • Microsoft Office 2003
  • ถ้าต้องการติดตั้งดาวน์โหลดนี้:
   1. ดาวน์โหลดแฟ้มได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (ด้านบน) และบันทึกแฟ้มไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม EntSetup.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมการติดตั้ง
   3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
   คำแนะนำเพื่อการใช้งาน:

   คัดลอกแฟ้ม EntSetup.exe มาไว้ที่รากของโปรแกรม Office 2003 และติดตั้ง Office 2003 โดยใช้แฟ้มนี้

   หมายเหตุ: ้เมื่อใช้ CACHEONLY หรือ REMOVECACHEONLY หากติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสไว้ในเครื่อง อาจเป็นไปได้ว่า คุณลักษณะเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ เอกสารสำคัญของ Office Resource Kit (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   หากต้องการลบโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่อง:

   ถ้าต้องการถอนแฟ้มดาวน์โหลด ให้ลบแฟ้มEntSetup.exe

   ถ้าต้องการถอนดาวน์โหลดที่ติดตั้งลงในเครื่อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอนการติดตั้งเฉพาะของโปรแกรม Office 2003

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 01

   2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

   ดาวน์โหลดนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกและบันทึกไปยังรูปแบบ PDF และ XPS ในโปรแกรม 2007 Microsoft Office แปดโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในรูปแบบ PDF และ XPS สำหรับบางโปรแกรมของโปรแกรมเหล่านี้

  • 02

   Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats

   เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010

  • 03

   2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)

   Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Microsoft Office Suite การปรับปรุงนี้ใช้กับ Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, และ Visual Web Developer ด้วย

  • 04

   โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 (KB2752073) รุ่น 64 บิต

   Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์