Office

Office 2003 ฉบับปรับปรุง: Enterprise Release of Office 2003 Setup.exe

เปลี่ยนภาษา:
ดาวน์โหลดนี้เป็นแฟ้มที่จะนำมาใช้แทนแฟ้ม setup.exe ของโปรแกรม Office 2003 สำหรับผู้ดูแลระบบที่วางแผนใช้โปรแกรม Office 2003 ร่วมกับ Local Installation Source (LIS)
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  EntSetup.exe

  วันที่เผยแพร่:

  1/6/2547

  ขนาดไฟล์:

  212 KB

   ดาวน์โหลดนี้เป็นแฟ้มที่จะนำมาใช้แทนแฟ้ม setup.exe ของโปรแกรม Office 2003 สำหรับผู้ดูแลระบบที่วางแผนใช้โปรแกรม Office 2003 ร่วมกับ Local Installation Source

   EntSetup.exe สนับสนุนคุณสมบัติใหม่สองประการ: ENFORCECACHE และ CACHEONLY เมื่อติดตั้ง ENFORCECACHE คุณสมบัติใหม่นี้จะป้องกันการติดตั้งหาก Local Installation Source เสีย และคุณสมบัตินี้ยังจะช่วยปิดการทำงานของ Local Installation Source จนผู้ใช้ไม่สามารถย้ายออกจากเครื่อง เมื่อติดตั้ง CACHEONLY คุณลักษณะนี้จะสร้างเฉพาะ Local Installation Source และจะไม่ทำการติดตั้งให้ในตอนนี้ แต่การติดตั้งจะเกิดขึ้นในภายหลัง

   หมายเหตุ: Local Installation Source คือคุณลักษณะของการติดตั้งที่เมื่อผู้ใช้ติดตั้ง Office 2003 จากแผ่นซีดี หรือจากซีดีอิมเมจแบบบีบข้อมูลลงบนเครือข่าย ให้คัดลอกแฟ้มการติดตั้งที่ต้องการลงในโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น โปรแกรม Microsoft Windows Installer จะใช้แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นนี้เพื่อติดตั้ง Office ผู้ใช้ยังสามารถใช้แหล่งท้องถิ่นนี้เพื่อซ่อมแซม ติดตั้งใหม่หรือปรับปรุง Office ได้ในภายหลัง ผู้ใช้สามารถติดตั้งคุณลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการหรือเรียกใช้ Setup ในโหมดดูแลรักษา เพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหม่ ๆ โดยไม่ต้องใช้สื่อดั้งเดิมที่ใช้จัดเก็บโปรแกรม
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP

   • ใช้ดาวน์โหลดนี้กับชุดโปรแกรมต่อไปนี้ของ Office:
    • Microsoft Office 2003
  • ถ้าต้องการติดตั้งดาวน์โหลดนี้:
   1. ดาวน์โหลดแฟ้มได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (ด้านบน) และบันทึกแฟ้มไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม EntSetup.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมการติดตั้ง
   3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
   คำแนะนำเพื่อการใช้งาน:

   คัดลอกแฟ้ม EntSetup.exe มาไว้ที่รากของโปรแกรม Office 2003 และติดตั้ง Office 2003 โดยใช้แฟ้มนี้

   หมายเหตุ: ้เมื่อใช้ CACHEONLY หรือ REMOVECACHEONLY หากติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสไว้ในเครื่อง อาจเป็นไปได้ว่า คุณลักษณะเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ เอกสารสำคัญของ Office Resource Kit (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   หากต้องการลบโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่อง:

   ถ้าต้องการถอนแฟ้มดาวน์โหลด ให้ลบแฟ้มEntSetup.exe

   ถ้าต้องการถอนดาวน์โหลดที่ติดตั้งลงในเครื่อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอนการติดตั้งเฉพาะของโปรแกรม Office 2003

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์