ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Business Solutions

คุณลักษณะใหม่ คุณลักษณะที่เปลี่ยนไป และคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วของ Microsoft Dynamics AX 2012

เปลี่ยนภาษา:
เอกสารฉบับนี้จะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่และคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปซึ่งนำมาใช้ใน Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack และ Microsoft Dynamics AX 2012 R2 นอกจากนั้น เอกสารฉบับนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ซึ่งจะกล่าวถึงคุณลักษณะที่ถูกถอดออกไปจากรุ่นเหล่านี้ หรือคุณลักษณะที่วางแผนไว้ว่าจะถอดออกในรุ่นถัดไป

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

  • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • Service Packs
  • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์