Windows

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB937286)

เปลี่ยนภาษา:
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อคัดลอกหัวข้อวิธีใช้ที่สำคัญที่มีอยู่ในคุณลักษณะ “วิธีใช้ออนไลน์” ของ Windows Vista สำหรับใช้ในเครื่อง
 • เวอร์ชัน:

  937286

  ชื่อไฟล์:

  windows6.0-kb937286-x64-th-th.msu

  วันที่เผยแพร่:

  22/6/2552

  ขนาดไฟล์:

  24.3 MB

  KB Articles: KB937286

   ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อคัดลอกหัวข้อวิธีใช้ที่สำคัญที่มีอยู่ในคุณลักษณะ “วิธีใช้ออนไลน์” ของ Windows Vista สำหรับใช้ในเครื่อง ลูกค้าที่เปิดใช้งานคุณลักษณะวิธีใช้ออนไลน์ในระบบวิธีใช้ของ Windows Vista และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้มีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2   1. เมื่อต้องการเริ่มดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือเลือกภาษาอื่นจาก เปลี่ยนภาษา แล้วคลิก เปลี่ยน

    • คลิก เรียกใช้ เพื่อเริ่มการติดตั้งทันที
    • คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งในภายหลัง

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 02

   โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7

   ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เพื่อดูว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่ โปรแกรมจะสแกนฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก ให้คำแนะนำวิธีแก้ไัขปัญหาที่อาจพบ และแนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนปรับรุ่น

  • 04

   Platform Update สำหรับ Windows 7

   Platform Update สำหรับ Windows 7 ช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

  • 05

   Windows Virtual PC

   Windows Virtual PC คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนล่าสุดจาก Microsoft คุณสามารถใช้เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมของ Windows เสมือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยตรง

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์