Office

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยใน Microsoft Office 2000 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจพบว่าวิดีโอมีคุณภาพต่ำ เมื่อกำหนดค่าวิดีโอเป็นโหมดอินเทอร์เลซบนระบบที่เรียกใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/3/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้มีการเพิ่มระดับสิทธิ์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/9/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ความไม่มีเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่อาจเปิดโอกาสให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดกระดาษคำนวณที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง โปรแกรมฉบับปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กระดาษคำนวณของ Excel ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/10/2547
เอกสาร
เอกสาร
ดาวน์โหลดนี้คือคอลเล็คชั่นของแม่แบบพื้นหลังและแม่แบบของงานออกแบบที่รวมอยู่ในโปรแกรม PowerPoint 4.0 และเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/9/2546
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้สำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/3/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Works Suite 2005 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทีอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าวนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับ Windows Media Center ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับฟังเสียงในภาษาที่ต้องการทางช่องสัญญาณที่ใช้ช่องเสียงรอง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/1/2550
1 2 3 4 5
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050