Office

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/5/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Project 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเิปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/12/2552
เครื่องมือ
เครื่องมือ
เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้ม Works Word Processor ที่ Works รุ่น 6, 7, 8 และ 9 สนับสนุน ดาวน์โหลดนี้ต้องการ Windows Installer รุ่น 3.1 หรือสูงกว่า โปรดอ่านความต้องการของระบบด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/4/2555
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อช่วยเพิ่มการป้องกันข้อมูลประจำตัวสำหรับการรับรองความถูกต้องในสถานการณ์ที่ระบุ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
Update
Update
Microsoft ได้ออกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการรายงานข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการรายงานข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft ซึ่งอาจทำให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์ถึง Microsoft โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/4/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเวลาตามฤดูกาลและกฎหมายโซนเวลาที่ปรับปรุงใหม่ในหลายๆ ประเทศ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
16/11/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/11/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเวลาตามฤดูกาลและกฎหมายโซนเวลาที่ปรับปรุงใหม่ในหลายๆ ประเทศ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/9/2553
5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050