Genuine Windows Validation (การตรวจสอบ Windows ของแท้)

ขอขอบคุณที่เลือกตรวจสอบการติดตั้ง Windows ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนการตรวจสอบสั้นๆ ดังอธิบายด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากตรวจสอบแล้ว คุณจะกลับไปยังหน้ารายละเอียดการดาวน์โหลด เพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลดที่คุณร้องขอ

เริ่มต้นตรวจสอบ Windows ของแท้

  1. เรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบ

    คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือตรวจสอบ เมื่อพร้อมท์ ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ โปรแกรมนี้จากตำแหน่งปัจจุบันของโปรแกรม เครื่องมือนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่จะระบุว่าการติดตั้ง Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่และแสดงรหัสที่คุณจะนำไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง เราไม่เก็บหรือส่งข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ในการระบุถึงตัวคุณหรือติดต่อคุณได้ โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยของโปรแกรม Windows Genuine Advantage เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวม สาเหตุที่ต้องใช้ข้อมูล และวิธีใช้ข้อมูล

  2. ใส่รหัสการตรวจสอบของคุณ

    คัดลอกและวาง หรือพิมพ์รหัสที่ให้ไว้ในขั้นตอนที่ 1 ในกล่องด้านล่างนี้ แล้วคลิก ตรวจสอบ