การปรับปรุงและเครื่องมือความปลอดภัยสำหรับ IT Pro

ดาวน์โหลดเครื่องมือความปลอดภัย ชุดเครื่องมือ และคำแนะนำ
ดาวน์โหลดเครื่องมือความปลอดภัย
ประเมินผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและการจัดการของ Microsoft ฟรี
Forefront Endpoint Protection 2010
รับเครื่องมือ การปรับปรุง และเคล็ดลับล่าสุดได้ที่ Microsoft Safety & Security Center
Microsoft Safety & Security Center
decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Media Center สำหรับ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/2/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/3/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/9/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 Web App มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณจากระยะไกลได้โดยใช้ Object Linking and Embedding (OLE)
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Media Center สำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/6/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา Windows 7 Media Center สำหรับระบบที่กำหนดค่าไว้เพื่อการออกอากาศ ISDB
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
19/10/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อเปิดใช้งานการแมปตัวจัดการให้ทำงานกับ URL ที่ไม่มีส่วนขยายได้อย่างถูกต้อง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/4/2553
Update
Update
Microsoft ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุง KB929399 แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้มีไว้สำหรับระบบที่เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/3/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อเปิดใช้งานการจัดการจากระยะไกลของคอมพิวเตอร์ Windows Server 2008 ที่ใช้บทบาท Hyper-V
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
16/7/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ความไร้เสถียรภาพด้านความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word 2000 และอาจเปิดโอกาสให้รหัสอาร์บิทรารีทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง โปรแกรมปรับปรุงแก้ไขความไร้เสถียรภาพนี้เพื่อให้เอกสารในโปรแกรม Word ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/4/2548
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อคุณบันทึกแฟ้มไปยังไดเรกทอรีที่ได้รับการปกป้องบนคอมพิวเตอร์ Windows 7 ภาษาเช็ก จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเป็นภาษาโรมาเนียแทนที่จะเป็นภาษาเช็ก
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/2/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/8/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Word Viewer 2003 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/5/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขจุดอ่อนด้านความปลอดภัยใน Microsoft Outlook 2000 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ระยะไกลสามารถเรียกโค้ดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Outlook 2000
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/1/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา AppFabric ที่เกิดจาก MWA
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/3/2553
Service Pack
Service Pack
Windows Vista Service Pack 1 (SP1) เป็นโปรแกรมปรับปรุงของ Windows Vista ที่จัดการปัญหาจากคำติชมของลูกค้า
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/4/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/1/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/3/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2003 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้มีการเรียกใช้รหัสระยะไกล โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
4/6/2553
เอกสาร
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
17/6/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยใน Microsoft DirectShow ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/12/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ Microsoft Windows Search Indexer หยุดทำงานและปิดไป
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/6/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/2/2551
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Windows Media Player อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/8/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Media Center สำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/2/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ความไร้เสถียรภาพของระบบอาจเปิดโอกาสให้รหัสอาร์บิทรารีทำงานเมื่อระบบใช้ตัวแปลงเพื่อเปิดเอกสารที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง โปรแกรมปรับปรุงแก้ไขความไร้เสถียรภาพนี้เพื่อให้แฟ้มที่ตัวแปลงเปิดได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/9/2547
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/8/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
4/6/2553
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคุณลักษณะตัวกรองอีเมลขยะ ในโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003 พร้อมคำจำกัดความที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นว่า ข้อความอีเมลใดที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ โปรแกรมปรับปรุงนี้เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2550
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/10/2550
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้ (KB2449798) จะแก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติของ Microsoft Office Outlook 2003 ในบางสถานการณ์
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุถึงระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ UNIX อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/9/2550
Update
Update
แพคเกจ Windows Management Framework BITS จะมอบฟังก์ชันการจัดการที่ได้รับการปรับปรุงให้กับบุคลากรไอที
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows Ribbon แสดงอย่างถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิต หรือ 32 บิตที่เปิดใช้งานคำสั่ง/3GB
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
28/9/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ส่งไปยัง Microsoft ด้วยการกำหนดค่าการตั้งค่าโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน (CEIP) Windows Vista ที่มีอยู่เดิม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในระบบ Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office Compatibility Pack มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/3/2553
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือบางอย่างใน Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2551
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคุณลักษณะตัวกรองอีเมลขยะในโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมคำจำกัดความที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าข้อความอีเมลใดที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/1/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่ในระบบและได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วสามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/6/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/1/2554
1 2 3 4 5 6 7 8
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050