Service packs

 ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมี service pack ล่าสุดสำหรับรุ่น Windows ของคุณหรือยัง
ศูนย์ Service Pack
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Office 2003 และ 2007 และ Office for Mac 2008 และ 2011
service packs และการปรับปรุงของ Microsoft Office
ค้นหาวิธีใช้ทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับ Windows
วิธีใช้และวิธีการของ Windows
decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยใน Microsoft Office 2000 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจพบว่าวิดีโอมีคุณภาพต่ำ เมื่อกำหนดค่าวิดีโอเป็นโหมดอินเทอร์เลซบนระบบที่เรียกใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/3/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้มีการเพิ่มระดับสิทธิ์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/9/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ความไม่มีเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่อาจเปิดโอกาสให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดกระดาษคำนวณที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง โปรแกรมฉบับปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กระดาษคำนวณของ Excel ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/10/2547
เอกสาร
เอกสาร
ดาวน์โหลดนี้คือคอลเล็คชั่นของแม่แบบพื้นหลังและแม่แบบของงานออกแบบที่รวมอยู่ในโปรแกรม PowerPoint 4.0 และเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/9/2546
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้สำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/3/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Works Suite 2005 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทีอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าวนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับ Windows Media Center ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับฟังเสียงในภาษาที่ต้องการทางช่องสัญญาณที่ใช้ช่องเสียงรอง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเิปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/4/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวควบคุมที่สนับสนุน ADMA
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/11/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุถึงวิธีการจัดการ Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตี และเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/11/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง สามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/11/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
จุดอ่อนในเรื่องความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2002 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/3/2549
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297) ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/7/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับที่อยู่ใดๆ ที่ปิดการเชื่อมต่อในระบบที่เรียกใช้ Windows Vista เมื่อมีการกำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้นเหมือนกับที่อยู่ IP ของไคลเอ็นต์
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/6/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ที่อยู่ใน Microsoft Word Viewer ที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Windows Vista Gadgets อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยความจำพร่องหายไปเล็กน้อยเมื่อคุณใช้ Runtime Status Control API (RSCA) เพื่อสอบถามสถานภาพของ Internet Information Server (IIS) 7.0
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/11/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/2/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ RPC ผ่าน HTTP
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/11/2553
Update
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/3/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะจัดการกับช่องโหว่ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS11-003 หากต้องการค้นหาว่ามีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรดดูที่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/2/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/2/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/8/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/7/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Microsoft ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2003 การปรับปรุงนี้จะแก้ไขจุดอ่อนที่อาจทำให้สามารถเรียกรหัสที่ประสงค์ร้าย นอกจากนี้ อาจมีการแก้ไขอื่นๆ ที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/3/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเิปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาไดรฟ์แบบออปติคัลที่แนบมาซึ่งใช้ชิป SiI Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) จาก Silicon Image ไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นไดรฟ์บันทึกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/8/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/5/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เครื่องไม่รู้จักกล้องบันทึกภาพมือถือแบบมินิดีวีดีที่เสียบผ่านจุดเชื่อมต่อ USB
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Project 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงาน เมื่อคุณเข้าชมเว็บเพจที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/12/2551
1 2 3 4 5
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050