ไวรัสและมัลแวร์

ช่วยป้องกันพีซีของคุณด้วย Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials
ดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner
Microsoft Safety Scanner
decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยใน Microsoft Office 2000 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจพบว่าวิดีโอมีคุณภาพต่ำ เมื่อกำหนดค่าวิดีโอเป็นโหมดอินเทอร์เลซบนระบบที่เรียกใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/3/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้มีการเพิ่มระดับสิทธิ์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/9/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ความไม่มีเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่อาจเปิดโอกาสให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดกระดาษคำนวณที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง โปรแกรมฉบับปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กระดาษคำนวณของ Excel ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/10/2547
เอกสาร
เอกสาร
ดาวน์โหลดนี้คือคอลเล็คชั่นของแม่แบบพื้นหลังและแม่แบบของงานออกแบบที่รวมอยู่ในโปรแกรม PowerPoint 4.0 และเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/9/2546
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้สำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/3/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Works Suite 2005 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทีอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าวนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับ Windows Media Center ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับฟังเสียงในภาษาที่ต้องการทางช่องสัญญาณที่ใช้ช่องเสียงรอง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/1/2550
1 2 3 4 5
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050