ไวรัสและมัลแวร์

ช่วยป้องกันพีซีของคุณด้วย Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials
ดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner
Microsoft Safety Scanner
decorative icon product name, link and description price and details
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Microsoft ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2003 การปรับปรุงนี้จะแก้ไขจุดอ่อนที่อาจทำให้สามารถเรียกรหัสที่ประสงค์ร้าย นอกจากนี้ อาจมีการแก้ไขอื่นๆ ที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/3/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเิปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาไดรฟ์แบบออปติคัลที่แนบมาซึ่งใช้ชิป SiI Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) จาก Silicon Image ไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นไดรฟ์บันทึกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/8/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/5/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เครื่องไม่รู้จักกล้องบันทึกภาพมือถือแบบมินิดีวีดีที่เสียบผ่านจุดเชื่อมต่อ USB
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Project 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงาน เมื่อคุณเข้าชมเว็บเพจที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/12/2551
เอกสาร
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
3/5/2555
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือบางอย่างใน Windows Vista คุณสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ได้ดียิ่งขึ้นในหลากหลายสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
A security issue has been identified that could allow an attacker to remotely compromise your Windows-based system using Microsoft Data Access Components and gain control over it.
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/4/2549
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/2/2554
Update
Update
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services โปรแกรมปรับปรุงนี้จะมีคำจำกัดความเขตเวลาที่ปรับปรุงสำหรับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล (DST) สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้แล้วโปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ อีกด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยใน Microsoft Excel 2002 ที่อาจเปิดโอกาสให้มีการเรียกใช้รหัสระยะไกล โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/7/2550
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 7 แล้ว ชุดการปรับปรุงนี้เป็นชุดที่ผ่านการทดสอบแล้วและสะสมไว้สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่รวมเข้าเป็นชุดเดียวกันเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/10/2552
Update
Update
Microsoft Windows PowerShell เป็นเชลล์บรรทัดคำสั่งและภาษาสคริปต์แบบใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลระบบและการทำงานแบบอัตโนมัติ Windows PowerShell สร้างขึ้นบน .NET Framework ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาด้านไอทีสามารถควบคุมและทำให้การดูแล Windows และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
30/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/5/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแพคภาษาไม่สามารถติดตั้งบนระบบที่ใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้เดือนกรกฎาคมแสดงเป็นภาษาอาหรับ ไม่ใช่ภาษาที่คุณใช้งานอยู่
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/5/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/5/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการ์ดข้อมูลเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN) แบบ 3G มีอัตราความเร็วที่ลดลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/8/2550
Update
Update
แพลตฟอร์ม Windows Portable Devices (WPD) คือ เทคโนโลยีของโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุนอุปกรณ์แบบพกพาจำนวนมาก เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
4/6/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่ในระบบและได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วสามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/8/2553
เอกสาร
เอกสาร
บัตรคู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่ายนี้จะสรุปงานการจัดการผู้ติดต่อ , การแสดงตน และ IM ใน Microsoft Office Communicator 2007 R2
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
30/7/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง สามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
1 2 3 4 5 6
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050