ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft PowerPoint 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft PowerPoint 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
Service Pack
Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Visio 2013 รุ่น 64 บิต มีการอัปเดตใหม่ๆ ที่ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็น Rollup ของการอัปเดตก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย
ฟรี
โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 11 ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้นบน Windows 7 โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้น
ฟรี
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Excel 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Excel 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
คอมโพเนนต์แบบแจกจ่ายต่อได้
Microsoft Access 2010 Runtime ช่วยให้คุณแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ Access 2010 ไปยังผู้ใช้ที่ไม่มีรุ่นเต็มของ Access 2010 ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
ฟรี
โปรแกรมประยุกต์
หากคุณต้องการแสดงหน้าจอของโทรศัพท์ของคุณในจอแสดงผลภายนอกแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้ คุณสามารถใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows ได้
ฟรี
คอมโพเนนต์แบบแจกจ่ายต่อได้
Microsoft Access 2013 Runtime ช่วยให้คุณสามารถแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ Access 2013 ให้แก่ผู้ใช้ที่ไม่มี Access 2013 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตน
ฟรี
Update
Office 2003 Service Pack 1 รวมโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2003
ฟรี
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะจัดการกับช่องโหว่ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS13-090 หากต้องการค้นหาว่ามีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรดดูที่ส่วนภาพรวมที่อยู่ในหน้านี้
ฟรี
คอมโพเนนต์แบบแจกจ่ายต่อได้
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี