ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่มีการจำกัดทางภูมิศาสตร์

Microsoft มีผลิตภัณฑ์ Windows และ Office รุ่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตามภูมิภาค รุ่นเหล่านี้มีข้อจำกัดสำหรับการจำหน่าย เปิดใช้งาน และใช้เฉพาะในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ข้อจำกัดเหล่านี้ระบุไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังที่แสดงไว้ในหน้านี้ เรียนรู้วิธีระบุคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงเฉพาะของสื่อและบรรจุภัณฑ์ Microsoft ของแท้

บรรจุภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ที่มีการจำกัดทางภูมิศาสตร์
ประสบปัญหาในการเปิดใช้งาน Windows และ/หรือ Office แบบออนไลน์ที่มีการจำกัดทางภูมิศาสตร์ใช่หรือไม่

ค้นหาคำแนะนำในการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์สำหรับ Windows และ Office รุ่นต่างๆ ใน บทความที่อยู่ใน Help and Support Center ของ Microsoft (KB 950929) หากคุณหาผลิตภัณฑ์ไม่พบ ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลโดยละเอียด” ในขั้นตอนที่ 1 ของหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม”

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่

สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ให้ไปที่ Help and Support Center ของ Microsoft
หากคุณคิดว่าอาจจะได้รับซอฟต์แวร์ปลอมโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถส่ง รายงานซอฟต์แวร์ปลอมให้ Microsoft ได้
หากคุณเป็นผู้สร้างระบบที่ประสงค์จะดูข้อมูลขอบข่ายการกระจาย คุณจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ที่พอร์ทัล Microsoft Operations เป็นอันดับแรก แล้วจึงดูหน้าหมายเหตุที่อยู่ในรายการค่าลิขสิทธิ์และราคา