Nokia CC-3066

ฝาครอบชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับ NOKIA LUMIA 1020

CC-3066

สวมฝาครอบชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายนี้ลงบนโทรศัพท์ NOKIA LUMIA 1020 เพื่อการชาร์จโดยไม่ต้องเสียบสาย

ฝาหลังสำหรับชาร์จแบบไร้สาย CC 3065

ฝาหลังสำหรับชาร์จแบบไร้สายของ NOKIA LUMIA 925

CC-3065

ชาร์จ NOKIA LUMIA 925 โดยไม่ต้องเสียบสายด้วยฝาหลังสีสันสดใส สำหรับชาร์จแบบไร้สาย