ฝาหลังสำหรับชาร์จแบบไร้สาย CC 3065

ฝาหลังสำหรับชาร์จแบบไร้สายของ NOKIA LUMIA 925

CC-3065

ชาร์จ NOKIA LUMIA 925 โดยไม่ต้องเสียบสายด้วยฝาหลังสีสันสดใส สำหรับชาร์จแบบไร้สาย