• ชุดหูฟังไร้สาย Nokia Luna Bluetooth รองรับการชาร์จแบบไร้สาย
   • ช่วงการใช้งาานแบบไร้สาย: 15 มม. เมื่อใช้ NFC, 10 ม. เมื่อใช้ Bluetooth
   • ประเภทของหูฟัง: แบบสอดในหู
   • Black
   • cyan
   • Red
   • White
   • Yellow
 • คุณสมบัติ

  • การเชื่อมต่อ
   • ช่วงการใช้งาานแบบไร้สาย: 15 มม. เมื่อใช้ NFC, 10 ม. เมื่อใช้ Bluetooth
  • เพลงและเสียง
   • คุณสมบัติด้านเสียง: Digital Signal Process DSP 
  • คุณสมบัติทางกายภาพและการควบคุม
   • ประเภทของหูฟัง: แบบสอดในหู 
   • ชุดหูฟังแบบสวมศีรษะ: แบบแนบใบหู 
   • ปุ่มควบคุม: ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 

การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่าย Microsoft ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ