รายละเอียดคุณสมบัติสำหรับ ฝาหลังสำหรับการชาร์จแบบไร้สาย

   • อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายสำหรับ Lumia 820
   • Black
   • cyan
   • Red
   • White
   • Yellow

การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่าย Microsoft ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ