• อุปกรณ์ชาร์จพกพาผ่าน USB DC-18
    57มม.
    57มม.
   • ความจุแบตเตอรี่: 1720mAh
   • การเชื่อมต่อสำหรับชาร์จ: Micro-USB
   • คุณสมบัติด้านการแสดงผล: ไฟแจ้งสถานะการชาร์จ, ไฟเตือนระดับพลังงานของแบตเตอรี่
   • bright_red
   • cyan
   • white
   • yellow
 • คุณสมบัติ

  • ขนาดและน้ำหนัก
   • ความยาว: 57 มม.
   • ความกว้าง: 57 มม.
   • ความหนา: 14.9 มม.
   • น้ำหนัก: 65 กรัม
   • ปริมาตร: 48.4 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  • ลักษณะสิ่งแวดล้อม
   • วัสดุ: ปลอดจากพีวีซี, ปลอดจากสารBFR
   • การประหยัดพลังงาน: ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ 
   • บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์นำไปรีไซเคิลได้ 100 % 
   • คู่มือการใช้งาน: คู่มือการใช้งานฉบับย่อ 
  • การเชื่อมต่อ
   • การเชื่อมต่อสำหรับชาร์จ: Micro-USB 
  • การใช้งาน
   • คุณสมบัติด้านการแสดงผล: ไฟแจ้งสถานะการชาร์จ, ไฟเตือนระดับพลังงานของแบตเตอรี่
  • พลังงาน
   • ความจุแบตเตอรี่: 1720 mAh
   • แรงดันแบตเตอรี่: 3.7 โวลต์
   • กระแสขาเข้าของอุปกรณ์ชาร์จ: 500 mA
   • กระแสขาออกของอุปกรณ์ชาร์จ: 600 mA
   • แรงดันขาเข้าของอุปกรณ์ชาร์จ: 5 V DC 
   • เทคโนโลยีแบตเตอรี่: ลิเธียม-ไอออน 
   • แรงดันขาออกของอุปกรณ์ชาร์จ: 5 โวลต์
   • แบตเตอรี่ชาร์จซ้ำได้: รองรับ 
   • ระยะเวลาชาร์จสูงสุด: 240 นาที
   • อุณหภูมิขณะใช้งาน: -5 - +45 C 
  • คุณสมบัติทางกายภาพและการควบคุม
   • ไฟเตือน LED: ไฟแจ้งสถานะการชาร์จ, ไฟเตือนระดับพลังงานของแบตเตอรี่
   • ปุ่มควบคุม: ปุ่มไฟแสดงสถานะการจ่ายพลังงาน 

การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่าย Microsoft ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ