• DT-601 แท่นรองชาร์จแบบไร้สาย
   • การชาร์จไร้สายแบบมาตรฐาน: รองรับเทคโลยี Qi
   • การเชื่อมต่อสำหรับชาร์จ: USB
   • black
   • white
   • cyan
   • yellow
   • bright_red
 • คุณสมบัติ

  • การเชื่อมต่อ
   • การเชื่อมต่อสำหรับชาร์จ: USB 
  • พลังงาน
   • กระแสขาเข้าของอุปกรณ์ชาร์จ: 1700 mA
   • แรงดันขาเข้าของอุปกรณ์ชาร์จ: 5 V DC 
  • การจัดการพลังงาน
   • การชาร์จไร้สายแบบมาตรฐาน: รองรับเทคโลยี Qi 
  • การใช้งาน
   • อุณหภูมิขณะใช้งาน: -5 - +45 C 
  • ขนาดและน้ำหนัก
   • ความหนา: 9 มม.
   • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 มม.
   • น้ำหนัก: 55 กรัม
   • ปริมาตร: 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
   • ความยาวสายเคเบิ้ล: 150 ซม.
  • ลักษณะสิ่งแวดล้อม
   • วัสดุ: ปลอดจากพีวีซี, ปลอดจากนิกเกิลบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ปลอดจากสารBFR
   • คู่มือการใช้งาน: พิมพ์แบบขาวดำ, คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
   • บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์นำไปรีไซเคิลได้ 100 % 

การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่าย Microsoft ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ