ลงชื่อเข้าใช้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากการขายธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือของ Nokia ให้แก่ Microsoft แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทสัญชาติ ฟินแลนด์ใหม่คือ Microsoft Mobile Oy จะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของธุรกิจ ข้อมูลของลูกค้า Nokia ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือจะยังคงอยู่กับ Nokia ในกรณีที่เป็นบริการเดียวกันโดยเฉพาะบัญชีผู้ใช้บริการ Nokia, โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ Net Promoter Score – Nokia และ Microsoft Mobile จะรับผิดชอบร่วมกันสำหรับข้อมูลของลูกค้า คำถามและคำตอบด้านล่างจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการขายธุรกิจ

1. คำถาม: หลังจากที่ Microsoft ได้เข้าครองครองธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือของ Nokia แล้ว มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของฉัน

คำตอบ:
หลังจากที่ Microsoft เข้าครอบครองธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือของโนเกีย ข้อมูลส่วนตัวที่สัมพันธ์กับแต่ละอุปกรณ์และบริการที่อยู่ภายใต้ธุรกิจ จะได้รับการจัดเก็บและดำเนินการโดยบริษัทสัญชาติฟินแลนด์ใหม่ที่ชื่อว่า Microsoft Mobile Oy

นอกจากในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในวิธีการจัดเก็บและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ Microsoft Mobile กำลังดำเนินการคงไว้ซึ่งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Nokia ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อสะท้อนความเป็นเจ้าของของ Microsoft Mobile โดย Microsoft Mobile จะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนตัวเดียวกัน การครอบครองกิจการจะไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่ซึ่งข้อมูลได้รับการดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการที่ Microsoft กำลังดำเนินการให้ได้มา โปรดเข้าไปที่นี่

2. คำถาม: สิ่งที่แตกต่างโดยเฉพาะระหว่างนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Mobile กับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้าของ Nokia คืออะไร

คำตอบ:
ดังที่อธิบายข้างต้น หลังจากการเข้าซื้อกิจการ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือในสาระสำคัญยังคงเหมือนเดิม โดย Microsoft Mobile จะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่จัดเก็บภายใต้นโยบายสำหรับธุรกิจนั้น

นอกจากนี้ Microsoft และ Nokia ได้สร้างเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างขึ้นใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft และ Nokia ได้พัฒนาส่วนเพิ่มเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ที่อธิบายถึงการใช้บัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia ในการเข้าถึงบริการของ Microsoft Mobile และ Nokia เรายังได้อัพเดทส่วนเพิ่มเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คล้ายกันด้วย เอกสารที่อัพเดทแล้วเหล่านี้มีอยู่ ที่นี่

เรายังได้อัพเดทนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่า Microsoft ได้ปฏิบัติตาม U.S.-EU Safe Harbor Framework และ U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ดังที่บัญญัติโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ และรักษาข้อมูลจากขอบเขตทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (European Economic Area) และ สวิตช์เซอร์แลนด์

3. คำถาม: Nokia จะยังคงเก็บข้อมูลส่วนตัวจากธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือภายหลังจากการขายหรือไม่

คำตอบ:
หลังจากการขายธุรกิจ บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือจะยังคงอยู่กับ Nokia และ Nokia จะยังคงรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับบริการเหล่านั้น ดังที่อธิบายด้านล่าง Nokia จะร่วมรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนตัวกับ Microsoft Mobile สำหรับบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia, โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score นอกไปจากนั้น Microsoft Mobile ยังจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวพันกับธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือ

4. คำถาม: หากฉันเข้าใจถูกต้อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Mobile จะใช้กับบางบริการเท่านั้น ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลไหนจะใช้กับบริการใดหลังจากขายธุรกิจ

คำตอบ:
การซื้อธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือจาก Nokia ของ Microsoft รวมถึงโทรศัพท์ Lumia, Asha และ S40, S30, Symbian และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MeeGo และ แอพพลิเคชั่นและบริการก่อนหน้าของ Nokia ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวใดที่เก็บไว้ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการถ่ายโอน จะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Mobile คุณสามารถดูนโยบายนี้ได้ ที่นี่

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรับทราบว่า Microsoft ไม่ได้ซื้อทุกแอพพลิเคชั่นและบริการของ Nokia Nokia ยังคงรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตัวที่เก็บและใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นและบริการของ Nokia ที่ยังคงเป็นของ Nokia เช่นแอพพลิเคชั่นแผนที่ HERE ของ Nokia
เอกสารนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าบริษัทใดที่จะให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นหลังจากขายธุรกิจ

5. คำถาม: ฉันเข้าใจว่าทั้ง Nokia Corporation และ Microsoft Mobile Oy ต่างร่วมกันรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score หลังจากการขายธุรกิจ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติ

คำตอบ:
Nokia Corporation และ Microsoft Mobile Oy ต่างร่วมกันรับผิดชอบสำหรับข้อมูลในบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia ข้อมูลโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score สิ่งนี้หมายความว่าหลังจากขายธุรกิจทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบต่อข้อมูลนี้และทั้งสองบริษัทจะยังรับผิดชอบต่อความต้องการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในทางปฏิบัติ:

·         คุณสามารถเข้าถึงบริการของ Nokia (หมายถึงบริการที่ Microsoft ไม่ได้ซื้อจากโนเกีย Nokia และที่ Nokia ยังคงดำเนินการอยู่) ได้ต่อไปด้วยบัญชีโนเกีย (Nokia Account)ของคุณ

·         คุณยังคงเข้าถึงบริการที่ดำเนินการโดย Microsoft Mobile (หมายถึงบริการที่ Microsoft ได้ซื้อมาจาก Nokia) ด้วยบัญชีโนเกีย (Nokia Account)ของคุณได้อีกด้วย

·         หากคุณต้องการอัพเดทโพร์ไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือเพื่อยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวและรายการส่งเสริมการขาย คุณจะยังคงสามารถทำเช่นนั้นได้ผ่านเครื่องมือการจัดการโพร์ไฟล์บัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia (มีอยู่ ที่นี่)

·         หากคุณต้องการใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia คุณสามารถติดต่อได้ทั้ง Microsoft Mobile หรือ Nokia – แล้วแต่ที่คุณต้องการ หรืออีกทาง คำร้องขอของคุณจะได้รับการจัดการโดยทั้ง Microsoft Mobile และ Nokia และดำเนินการตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia

·         การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score จะมีอยู่ในทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของทั้ง Nokia และ Microsoft Mobile Nokia จะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บจากบริการของ Nokia และ Microsoft Mobile หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia บนอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณ โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia จะหยุดส่งข้อมูลการใช้งานไปยังทั้ง Nokia และ Microsoft Mobile

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการขายธุรกิจ Microsoft และ Nokia ได้พัฒนาส่วนเพิ่มเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ที่อธิบายว่าบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia จะใช้เพื่อเข้าถึงบริการของทั้ง Microsoft Mobile และบริการ Nokia ได้อย่างไร และเรายังอัพเดทส่วนเพิ่มเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน เอกสารที่อัพเดทแล้วเหล่านี้มีอยู่ ที่นี่

6. คำถาม: บนโทรศัพท์ของฉัน และ/หรือส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอพพลิเคชั่น และ/หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ ฉันยังคงเห็นคำว่า “Nokia” หลังจากขายธุรกิจ ฉันกำลังติดต่ออยู่กับ Nokia หรือฉันกำลังติดต่ออยู่กับ Microsoft ใครเป็นผู้รับข้อมูลของฉันสำหรับแต่ละบริการ

คำตอบ:
การซื้อธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือจาก Nokia ของ Microsoft รวมถึงโทรศัพท์ Lumia, Asha และ S40, S30, Symbian และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MeeGo และแอพพิลเคชั่นและบริการก่อนหน้าของ Nokia ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้ เมื่อการซื้อเสร็จสมบูรณ์ การอัพเดทข้อความทั้งหมดบนอุปกรณ์ก่อนหน้าของ Nokia รวมถึงบริการและแอพ และบรรจุภัณฑ์จะยังคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เรากำลังพยายามดำเนินการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทุกช่วงเวลาหลังจากที่การเข้าซื้อเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงระหว่างการเปลี่ยนผ่าน อุปกรณ์ บริการและแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Mobile ซึ่งมีอยู่ ที่นี่

อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นและบริการของ Nokia (หมายถึงแอพพลิเคชั่นและบริการที่ Microsoft ไม่ได้ซื้อจาก Nokia) จะยังคงให้บริการโดย Nokia และอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Nokia ที่:ที่นี่

เอกสาร ที่นี่ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าบริษัทใดที่จะให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นหลังจากขายธุรกิจ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nokia.com/privacy

7. คำถาม: ฉันเข้าใจว่ามีส่วนเพิ่มเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia ส่วนเพิ่มเติมนี้มีรายละเอียดอย่างไรและเหตุใดจึงต้องมีส่วนเพิ่มเติมนี้

คำตอบ:
หลังจากขายธุรกิจ บัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia สามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการทั้งของ Microsoft Mobile และ Nokia’ เราสร้างส่วนเพิ่มเติมใหม่นี้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ดีขึ้น 
ส่วนเพิ่มเติมใหม่นี้เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้บริการของ Nokia มีอยู่ ที่นี่

8. คำถาม: ฉันเข้าใจว่าคุณได้อัพเดทส่วนเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไร

คำตอบ:
โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score ได้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งสายผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขายธุรกิจ โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia และ Net Promoter Score จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft Mobile และ Nokia เราได้อัพเดทส่วนเพิ่มเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลของโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia ตามลำดับและยังรวมถึงการอธิบายถึง Net Promoter Score ในส่วนเพิ่มเติมเพื่อการอธิบายด้านความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

9. คำถาม: การขายธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือจะเปลี่ยนแปลงประเทศที่ข้อมูลของฉันถูกส่งออกไปอยู่ในขณะนี้หรือไม่ หลังจากการขายธุรกิจ Microsoft Mobile จะถ่ายโอนข้อมูลของฉันไปยังสหรัฐหรือไม่

คำตอบ:
ไม่มีการเปลี่ยนแหล่งที่ข้อมูลของคุณจะถูกถ่ายโอนข้อมูล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Nokia ได้แจ้งแก่ผู้ใช้ไว้แล้วว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia อาจจะมีการให้บริการโดยใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศนอกภูมิภาคเศรษฐกิจแห่งยุโรป (EEA) เช่นสหรัฐ ข้อมูลบางส่วนอาจถูกเก็บ หรือเข้าถึงจากที่ตั้งภายนอกยุโรป และสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ เช่นเดียวกับ Nokia Inc., Microsoft Corporation และบริษัทในเครือในสหรัฐได้รับการรับรองภายใต้ U.S.-EU Safe Harbor Framework เกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ และรักษาข้อมูลจาก EEA ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะยังคงได้รับการปกป้องโดยนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการจัดเก็บอยู่ที่ใด

10. คำถาม: หากฉันต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของฉัน หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องหรือลบออกหลังจากการขายธุรกิจ ฉันต้องทำอย่างไร

คำตอบ:
หากคุณต้องการใช้สิทธิส่วนบุคคลของคุณหลังจากการขายธุรกิจ คุณสามารถเลือกติดต่อได้ที่

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. คำถาม: ฉันต้องการลบบัญชีโนเกีย (Nokia Account)ของฉัน ฉันต้องทำอย่างไร

คำตอบ:
คุณสามารถยุติการใช้งานบัญชีโนเกีย (Nokia Account)ได้ผ่านทางฟังก์ชันยุติบัญชีของคุณได้ ที่นี่

12. คำถาม: ฉันจำเป็นต้องอัพเดทแอพพลิเคชั่นหรือซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่

ตอบ:
ไม่จำเป็น คุณควรจะพบว่าไม่มีความแตกต่างของฟังก์ชันในแอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ของคุณจากผลของการขายธุรกิจนี้

13. คำถาม: ฉันมีทั้งบัญชีการใช้บริการของ Microsoft และ บัญชีการใช้บริการของ Nokia Microsoft จะรวมข้อมูลส่วนตัวของฉันทั้งสองบัญชีเข้าด้วยกันหรือไม่

ตอบ:
ไม่ บัญชีการใช้บริการของ Microsoft และ บัญชีการใช้บริการของ Nokia จะยังคงแยกจากกัน และให้บริการโดยหน่วยงานของ Microsoft ต่างหากจากกัน

14. คำถาม: Microsoft จะแชร์ข้อมูลของฉันกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งไม่สามารถได้รับข้อมูลของฉันจาก Nokia หรือไม่

ตอบ:
Microsoft จะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับกฎหมายการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ เหมือนกับ Nokia ที่จะขยายขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลที่ครอบคลุมภายใต้กฎหมายที่บังคับโดยเฉพาะ โดยสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Nokia ที่นำไปใช้กับธุรกิจบริการและโทรศัพท์มือถือ หลังจากการขายธุรกิจ Microsoft อาจมีพันธะตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับหน่วยงานบางแห่งหรือบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่เราหรือบุคคลที่สามดำเนินการในนามของเรา

15. คำถาม: ฉันจะต้องติดต่อใครหากฉันมีคำถาม

ตอบ:
คุณสามารถส่งคำถามเพิ่มเติมที่คุณมีเกี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนบุคคลของการเข้าครองครองกิจการของ Microsoft / Nokia

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์