มีผลบังคับใช้: 25.04.2014

เราใส่ใจสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

Microsoft Mobile รวมถึงบริษัทในเครือมีความแน่วแน่ในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (นโยบาย”) แสดงให้เห็นว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง Microsoft Mobileเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอย่างไร หรือเราอ้างอิงถึงการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างไรข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือปัจเจกบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้

เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะเป็นรายผลิตภัณฑ์หรือบริการในสำหรับนโยบายนี้และคำบอกกล่าว (notice) อื่นที่อาจจะพบเห็นในขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ถ้าหากมีความแตกต่างระหว่างคำบอกกล่าวและนโยบายนี้ ต้องพิจารณาคำบอกกล่าวเป็นสำคัญ

ซอฟท์แวร์บนอุปกรณ์ (device) ของท่านอาจเข้าถึงข้อมูลของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบริษัทอื่นที่มีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง Microsoft Mobileจะไม่รับผิดชอบการดำเนินการด้านนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทอื่นและเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำบอกกล่าวด้านสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าว

ถ้าท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่Microsoft Mobile

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของท่านเมื่อท่านซื้อ ใช้ หรือลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการ เข้าร่วมการโฆษณาหรือการทำวิจัยหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการติดต่อสื่อสารกับเรา รวมถึงประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

·         การเริ่มเปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียอาจต้องมีการเปิดการใช้งานทางอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งตัวระบุ(identifier) อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และประเภทแอพพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเฉพาะแอพพลิเคชันเครือข่ายและการสมัครสมาชิกจะถูกส่งไปยังMicrosoft Mobile อาจมีการจัดเก็บตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่มีไฟฟ้าติดเป็นครั้งแรกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และการตั้งค่า

·         การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อท่านเข้าสู่การให้บริการแบบออนไลน์เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้างประวัติการเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วประวัติจะบันทึกหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, จำนวนครั้งที่เข้าใช้, บริการแหล่งการเชื่อมต่อไซต์, หน้า(page)ที่เข้าชม, ลิงค์และลักษณะการปฏิบัติการ(feature) ที่ใช้, เนื้อหาที่อ่านหรือที่ต้องการ, ประเภทบราวเซอร์หรือแอพพลิเคชัน, ภาษาและข้อมูลอื่นโปรดดูนโยบายเรื่อง Cookie (Cookie Policy) 

แอพพลิเคชันของเราอาจจะติดต่อกับเซิฟเวอร์ของท่านเป็นระยะๆ เช่น เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัย(update) หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการมาให้แก่เรา เราอาจจะเชิญท่านเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการหรือโครงการวิจัยซึ่งมีการเก็บข้อมูลรายละเอียด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดของนโยบายนี้

·         ข้อมูลที่มอบให้เรา เมื่อท่านสร้างบัญชี, ซื้อสินค้า, ร้องขอบริการ, เข้าร่วมการวิจัยหรือการโฆษณาหรือการติดต่อสื่อสารกับเรา, เราอาจสอบถามข้อมูลของท่าน เช่น ชื่ออีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ถนน, ชื่อผู้ใช้, และรหัสผ่าน, ผลตอบรับ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่, อายุ, เพศ, และภาษา, หมายเลขบัญชีธนาคาร, รายละเอียดบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

เราจะเก็บรักษาประวัติการให้อนุญาต ความชอบ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลทางการตลาด และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·         ธุรกรรมที่ท่านทำกับเรา เราเก็บรักษาประวัติการซื้อ, ดาวน์โหลด, เนื้อหาที่ท่านให้ไว้กับเรา, คำร้องขอ, ข้อตกลงระหว่างท่านกับMicrosoft Mobile, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้แก่ท่าน, รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายและการส่งมอบ, การติดต่อและสื่อสารและความสัมพันธ์กับเรา เราอาจจะบันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับหน่วยงานบริการลูกค้าหรือการติดต่อกันในจุดอื่นๆตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้

·         ข้อมูลช่วยหาตำแหน่งและตำแหน่ง การให้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์(Location-based services) ที่หาตำแหน่งด้วยการใช้ดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่, Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นตามวิธีการหาตำแหน่ง เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตำแหน่งที่อยู่ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวระบุ(identifier) กับ Microsoft Mobile เรามิได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาท่านเป็นการส่วนบุคคลหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

เมื่อท่านใช้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location based services) และลักษณะการปฎิบัติการ (feature) ของเรา เช่น การค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระบบนำทางและการจัดเส้นทาง หรือการร้องขอข้อมูลแผนที่ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านจะถูกส่งมายังMicrosoft Mobileเพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาตามพื้นที่ (location based advertising)

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล?

Microsoft Mobile อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อาจมีการใช้วัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่า

·         เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ท่าน เพื่อการประมวลผลคำร้องขอ หรืออาจมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างท่านกับ Microsoft Mobile เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ประโยชน์และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อระบุตัวท่านรวมถึงป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและการใช้ในทางที่ผิด

·         บัญชี บริการบางประเภทอาจจำเป็นต้องใช้บัญชีเพื่อช่วยท่านในการบริหารเนื้อหาและความพึงพอใจของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Account Supplements ของเรา

·         เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์บริการการดูแลลูกค้าการขายและการตลาด เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของ Microsoft Mobile เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เราอาจมีเกี่ยวกับท่าน ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมิได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

·         เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อแจ้งท่านว่าบริการของเรามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญและคำบอกกล่าวอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา และเพื่อติดต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลลูกค้า

·         เพื่อการตลาดโฆษณาและการให้คำแนะนำ เราอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์บริการหรือโฆษณาใหม่ที่เราอาจนำเสนอและเพื่อทำการวิจัยตลาดหากเราได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้รับการอนุญาต เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถเสนอและให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพื่อให้คำแนะนำและนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาในการบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ ซึ่งอาจรวมถึงการนำเสนอเนื้อหาของ Microsoft Mobile และบุคคลภายนอก

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

เราไม่ขาย ปล่อยเช่า ให้เช่ายืม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ทางด้านล่างนี้

·         ความยินยอมของท่านและบริการแบ่งปันทางสังคม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าเราได้รับการอนุญาตจากท่านให้กระทำการดังกล่าวได้ บริการบางประเภทอาจอนุญาตให้ท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ใช้บริการหรือท่านอื่น หรือกับบริการอื่นและผู้ใช้บริการนั้น โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการรายอื่นอาจเข้าถึงได้

·         Microsoft Mobile และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Microsoft Mobile อื่นๆและบุคคลภายนอกรายอื่นที่ได้รับอนุญาต ซึ่งประมวลผลสำหรับโนเกียเพื่อวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงินตัวอย่าง(example billing) ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านหรือสิ่งอื่นใด การส่งมอบสิ่งของที่ท่านซื้อ การให้บริการรวมถึงบริการลูกค้า การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค การตรวจสอบเครดิต การทำวิจัยและการจัดการเรื่องการตลาดและแคมเปญอื่นดังกล่าว เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile จากเราพร้อมแผนของผู้ให้บริการเครือข่าย เราอาจจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน

เราอาจทำการตลาดร่วมกันและการสื่อสารอื่นร่วมกับหุ้นส่วนของเรา เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซ้ำกันหรือที่ไม่จำเป็นและเพื่อจะแก้ไขข้อความให้เหมาะสมกับตัวท่าน เราอาจจะต้องทำให้ข้อมูลซึ่ง Microsoft Mobile เก็บรวบรวมไว้กับข้อมูลซึ่งหุ้นส่วนของเราเก็บรวบรวมไว้มีความสอดคล้องกันหากกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้

บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เรากำหนดให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องกระทำตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและใช้มาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสมเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

·         การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจให้บริการโดยใช้ทรัพยากรและเซิฟเวอร์ที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนอกประเทศที่ท่านใช้บริการรวมถึงประเทศนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป(EEA)ซึ่งไม่มีกฎหมายที่กำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะหรือประเทศที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนั้นเราขอให้ความมั่นใจได้ว่ามีหลักกฎหมายสำหรับการโอนดังกล่าวและมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้ เช่น โดยการใช้สัญญามาตรฐานซึ่งได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีที่จำเป็น)และโดยการกำหนดเรื่องการใช้มาตรการความปลอดภัยอื่นๆของข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลทางองค์กรที่เหมาะสม

·         การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายบังคับ เราอาจมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานบางแห่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศซึ่งเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทำการแทนในนามของเราประกอบการอยู่ เรายังอาจเปิดเผยและประมวลผลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ Microsoft Mobile อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกระบวนพิจารณาคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

·         การควบรวมกิจการ หากเราตัดสินใจขาย ซื้อ รวมหรือปรับรื้อองค์กรของธุรกิจของเราในบางประเทศ กรณีนี้อาจทำให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อจริงและที่ปรึกษา หรือทำให้เราต้องรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายและที่ปรึกษา

เราจัดการความลับของเด็กอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และบริการ Microsoft Mobile มีความประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลทั่วไป Microsoft Mobile และโนเกียจะไม่จัดเก็บข้อมูลเด็กโดยทราบว่าเป็นข้อมูลเด็ก หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาล Microsoft Mobile เผยแพร่คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเรา

เราจัดการเรื่องคุณภาพข้อมูลอย่างไร?

เราดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผลในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่มีความถูกต้องอยู่เสมอและได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ไม่จำเป็นทิ้งไป

เราขอสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบัญชีของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลมีความทันสมัย

ขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

ความลับและความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาหลักในการก่อให้เกิดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราได้โอนความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวกับความลับและความปลอดภัย เราบังคับใช้นโยบายภายในและแนวปฏิบัติของเราผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการเรื่องความปลอดภัยและความลับ การฝึกอบรมและการประเมินผล เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและความเสี่ยงอื่นๆโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่พบได้ในการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง อนึ่ง เราจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลของเราซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีความจำเป็นจึงจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

เราใช้ cookies และ web beacons กันอย่างไร?

Microsoft Mobile ใช้ cookies, web beacons และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และข้อเสนอ(offering) เรายังใช้cookiesสำหรับการแยกแยะตัวบุคคลและเพื่อการแสดง(display)โฆษณา เว็บไซต์ของ Microsoft Mobile บางแห่งใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick เป็นต้น เพื่อรองรับ(serve)โฆษณาต่างๆ

โดเมนส์ของเราอาจรวมองค์ประกอบ(elements)ของบุคคลภายนอกเข้ามาไว้ด้วยกันซึ่งตั้งค่า cookiesในนามของบุคคลภายนอก สำหรับตัวอย่างที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม(social network)ของบุคคลภายนอก โปรดเข้าเยี่ยมชม นโยบายเรื่อง Cookie ของเราเพื่อไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Microsoft Mobile ใช้cookiesและวิธีการที่ท่านจะสามารถทำให้ cookies ใช้ไม่ได้(disable)ได้โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ (browser) หรือวิธีการอื่นๆ

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง?

ท่านมีสิทธิที่จะรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านเอง ท่านมีสิทธิที่จะลบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ท่านมีสิทธิที่จะเลิกสมัคร(unsubscribe)จากข้อความการขายตรง(direct marketing message) และมีสิทธิร้องขอให้ทางเราหยุดประมวลผล(process)ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องการขายตรง(direct marketing)หรือเกี่ยวกับบังคับใช้มูลเหตุทางกฏหมาย(compelling legal ground)อื่น อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่รับทราบ(opt-out)การตลาดและการสื่อสารอื่นๆจาก Microsoft Mobile ก็อาจจะยังมีการส่งคำแจ้งเตือนเรื่องสำคัญไปให้ท่าน

ท่านอาจใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อเราได้ที่ลิงค์นี้หรือโดยการจัดการบัญชีและสิ่งที่ท่านเลือกผ่านเครื่องมือการจัดการที่มีอยู่(available) เกี่ยวกับเครื่องมือและบริการของเรา ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านประสงค์ที่จะให้เราลบทิ้งหรือหยุดการประมวลผล(process)ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สิ่งนี้อาจหมายถึงว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อีกแล้ว

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

Microsoft Mobile ณ ที่อยู่ Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้บริษัทในเครือ Microsoft Mobile ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการก็อาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจพบเห็นเอกลักษณ์ของผู้ควบคุมและรายละเอียดในการติดต่อโดยการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือโดยการใช้ข้อมูลในการติดต่อซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการรักษาความลับของ Microsoft Mobile ท่านอาจติดต่อเราได้ที่

Microsoft Mobile

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

กรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมบนเว็บไซต์และบริการ Microsoft Mobile อาจถูกเก็บและดำเนินการในสหรัฐหรือประเทศใดก็ได้ที่ไมโครซอฟต์หรือบริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการเก็บรักษาในอาคาร ไมโครซอฟต์ปฏิบัติตามโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหรัฐ-สวิสเซอร์แลนด์ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกำหนดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดูใบรับรองของเรา โปรดเข้าชม http://www.export.gov/safeharbor/ ในฐานะส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของไมโครซอฟต์ เราใช้ TRUSTe ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทที่คุณมีกับเราเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของเรา ถ้าคุณต้องการติดต่อ TRUSTe, โปรดเข้าชม https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

Microsoft Mobile อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวหรือเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาหรือโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากนโยบายเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่ไม่เป็นผลดี Microsoft Mobile จะติดประกาศเพื่อแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในตอนต้นของนโยบายฉบับนี้และในโฮมเพจของเว็บไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน เราแนะนำให้ท่านเข้าชมนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายบายฉบับนี้

 

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์