ฉันจะเข้าใช้และเปลี่ยนการตั้งค่าการติดตั้งแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

โดยขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก

 • เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวจัดการแอป > ตัวเลือก > การตั้งค่า (เช่น N85, N86, N95, N96)
 • เมนู > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง > ตัวจัดการแอป > ตัวเลือก > การตั้งค่า (เช่น 6730c)
 • เมนู > เครื่องมือ > ตัวจัดการแอป > ตัวเลือก > การตั้งค่า (เช่น E50, N76, N80)
 • เมนู > การติดตั้ง > ตัวจัดการแอป > ตัวเลือก > การตั้งค่า (เช่น E51, E66, E71, E90)
 • เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการแอป > ตัวเลือก > การตั้งค่า (เช่น E52, E72, E75)
 • เมนู > แผงควบคุม > การตั้งค่า > แอปพลิเคชั่น > ตัวจัดการแอป (เช่น X5-01, E5-00)
 • เมนู > การตั้งค่า > ตัวจัดการแอป > การตั้งค่าการติดตั้ง (เช่น 5800xm, N97, 5230, 5233, X6-00, N8-00, E7-00, X7-00)
 • เมนู > การตั้งค่า > ตัวจัดการข้อมูล > ตัวจัดการแอป > ตัวเลือก > การตั้งค่า (เช่น 5730xm)
 • เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่า > แอปพลิเคชั่น > ตัวจัดการแอป (เช่น 6700 สไลด์, C5-00)
 • เมนู > การตั้งค่า > ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น > การตั้งค่าการติดตั้ง (เช่น T7-00, 801T)

ตั้งการตั้งค่าดังต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

 • การติดตั้งซอฟต์แวร์: เลือกว่า สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Symbian โดยปราศจากลายเซ็นดิจิตอลที่ตรวจสอบแล้วได้หรือไม่
 • ตรวจใบรับรองออนไลน์: เลือกเพื่อตรวจสอบใบรับรองออนไลน์ก่อนที่จะติดตั้งแอปพลิเคชั่น
 • ที่อยู่เว็บที่ตั้งไว้: ตั้งค่าที่อยู่ที่ตั้งไว้ที่จะใช้เมื่อตรวจสอบใบรับรองออนไลน์

แอปพลิเคชั่น Java บางตัว อาจกำหนดให้มีการส่งข้อความ หรือให้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังจุดเชื่อมต่อที่กำหนดเมื่อจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลหรือคอมโพเนนต์เพิ่มเติม ในหน้าต่างหลัก ตัวจัดการแอปให้เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > เปิด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นนั้นๆ