ฉันจะสามารถหาหมายเลขรุ่นได้ที่ไหน

โทรศัพท์ Nokia Lumia:

ไปที่ “ตั้งค่า” แล้วไปที่ “เกี่ยวกับ” “ข้อมูลโทรศัพท์” จะแสดงข้อมูลรุ่นของโทรศัพท์ของคุณ ตัวอย่างเช่น “Nokia Lumia 800”

โทรศัพท์โนเกียรุ่นอื่น:

กด *#0000# บนแป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ หน้าจอจะแสดงถึงรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ของคุณ

สำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่า ตัวเลขเหล่านี้จะถูกพิมพ์บนฉลากสีขาวในช่องใส่แบตเตอรี่

โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด:

ตรวจสอบจากชุดจัดจำหน่ายของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุข้อมูลรุ่นโทรศัพท์ของคุณ