ฉันจะตั้งค่าระดับการรักษาความปลอดภัยในโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย (หรือ การตั้งค่าความปลอดภัย) > ระดับการป้องกัน ป้อนรหัสโทรศัพท์และเลือก ตกลง

  • เลือก โทรศัพท์ และโทรศัพท์จะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อมีการใส่ซิม (SIM) การ์ดใหม่ลงในเครื่องของคุณ
  • เลือก หน่วยความจำ และโทรศัพท์จะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำซิมการ์ด และคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้อยู่