ฉันพยายามที่จะแทรกตัวอักษรลงในข้อความ แต่ตัวอักษรไม่แสดงตามลำดับที่ป้อน เพราะอะไร

คุณอาจเปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ (เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า พจนานุกรม T9) ในเครื่องของคุณ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะช่วยให้คุณแทรกข้อความได้เร็วกว่าการใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเพียงครั้งเดียวสำหรับตัวอักษรตัวเดียว

หากต้องการปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือก เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ ตัวแก้ไขข้อความจะเปิดขึ้น จากนั้นเลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม > ปิด หรือ ไม่ใช้พจนานุกรม

 ในการเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถกด # ค้างไว้ได้