ฉันสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อได้กี่กลุ่มบนโทรศัพท์ Nokia ของฉัน

กลุ่มรายชื่อมีได้สูงสุด 6 กลุ่ม