ฉันจะเปิดหรือปิดไฟฉายบนโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

การเปิดหรือปิดไฟฉายมีอยู่สองวิธี

  1. ในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนปุ่ม Navi ขึ้นสองครั้งเพื่อเปิดไฟฉาย หรือเลื่อนขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อปิดไฟฉาย
  2. ในโหมดสแตนด์บาย เลือกปุ่มเลือกด้านขวา ไปที่ > เปิดไฟฉาย หรือ ปิดไฟฉาย