ฉันจะเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมในโทรศัพท์ Nokia (Series 30) ได้อย่างไร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รีเซ็ตการตั้งค่าดั้งเดิม (หรือ เรียกคืนค่าดั้งเดิม หรือ เรียกคืนการตั้งค่าค่าดั้งเดิม) ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัสรักษาความปลอดภัยที่ตั้งไว้คือ 12345 หลังจากนั้น โทรศัพท์จะเริ่มการเรียกคืนโดยไม่แจ้งให้ทราบอีก

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมจะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น แต่รายชื่อ ข้อความและไฟล์ส่วนตัวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น