ฉันจะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทรด่วนในโทรศัพท์ Nokia S30 ได้อย่างไร

คุณจำเป็นต้องจัดเก็บรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายชื่อในหน่วยความจำเครื่องหรือหน่วยความจำซิมการ์ด

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข ให้ทำดังนี้

  1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน > แก้ไข
  2. เลือกปุ่มที่ต้องการ (2-9) และเลือก กำหนด
  3. เลือก กำหนดให้โทร หรือ กำหนดให้ SMS
  4. เลือกรายชื่อที่ต้องการ

ในการเปิดใช้งานการโทรด่วน ให้เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน > เปิด

ในการใช้การโทรด่วน ให้ไปที่หน้าจอหลัก แล้วกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้