โทรศัพท์ของฉันไม่ยอมรับหรือไม่พบซิมการ์ดของฉัน

ห้ามใช้อะแดปเตอร์ซิมการ์ดหรือซิมการ์ดที่ดัดแปลงมาเพื่อให้สามารถใส่ในช่องซิม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการใช้งานซิมการ์ดขนาดอื่น

ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ
  2. ตรวจสอบว่าคุณใส่ซิมการ์ดเข้าจนสุดแล้ว
  3. หากเป็นไปได้ ให้ลองใช้ซิมการ์ดของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น หรือลองใช้ซิมการ์ดอื่นกับโทรศัพท์ของคุณ
  4. โทรศัพท์ของคุณอาจมีการล็อคซิมไว้ ซึ่งจะป้องกันการใช้ซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายอื่น ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยืนยันว่าโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถให้รหัสปลดล็อคและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้