ฉันจะใช้สมุดโทรศัพท์หลายชุดบนโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

โทรศัพท์ของคุณรองรับสมุดโทรศัพท์ได้ 5 ชุดสำหรับผู้ใช้หลายคน เมื่อเปิดใช้สมุดโทรศัพท์หลายชุด คุณจะสามารถเห็นรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ที่กำลังใช้งานอยู่เท่านั้น

  • ในการเปิดใช้สมุดโทรศัพท์หลายชุด ให้เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > สมุดโทรศัพท์หลายชุด > รูปแบบสมุดโทรศัพท์ > สมุดโทรศัพท์หลายชุด
  • ในการเปิดใช้สมุดโทรศัพท์หลายชุด ให้เลือก เมนู> รายชื่อ > การตั้งค่า > สมุดโทรศัพท์หลายชุด > สมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน และสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือ รายชื่อที่ใช้ร่วมกัน
  • รายชื่อหนึ่งรายชื่อสามารถอยู่ในสมุดโทรศัพท์ชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ รายชื่อใน รายชื่อที่ใช้ร่วมกัน จะสามารถเข้าถึงได้จากสมุดโทรศัพท์ทุกชุด
  • ในการกำหนดให้รายชื่ออยู่ในสมุดโทรศัพท์หนึ่งชุดหรือหลายชุด ให้เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > สมุดโทรศัพท์หลายชุด > จัดการรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และเลือกรายชื่อ ทำเครื่องหมายที่สมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการจัดเก็บรายชื่อ และเลือก เสร็จ > ใช่
  • ในการเปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์ ให้เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า> สมุดโทรศัพท์หลายชุด > เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์ และสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ