ฉันจะเปิดหรือปิดเสียงเริ่มต้นบนโทรศัพท์ Nokia S30 หรือ Nokia S40 ได้อย่างไร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ (หรือ การตั้งค่าโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์) > เสียงเริ่มต้น