ฉันสามารถจัดเก็บรายชื่อไว้ในหน่วยความของโทรศัพท์ได้กี่ชื่อบนโทรศัพท์ Nokia ของฉัน

สูงสุด 500 รายชื่อ