ฉันสามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรด่วนได้อย่างไร

คุณจำเป็นต้องจัดเก็บรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายชื่อในโทรศัพท์หรือหน่วยความจำซิมการ์ด

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข ให้ทำดังนี้1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน > แก้ไข2. เลือกปุ่มที่ต้องการ (2-9) และเลือก กำหนด3. เลือก กำหนดให้การโทร หรือ กำหนดให้ SMS4. เลือกรายชื่อที่ต้องการ

ในการเปิดใช้งานการโทรด่วน ให้กด เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน > เปิดในการใช้การโทรด่วน บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้