โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถชาร์จได้

สัญลักษณ์แบตเตอรี่ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

  1. ให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จ ชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อย 20 นาที
  2. จากนั้นลองเปิดโทรศัพท์อีกครั้ง
  • หมายเหตุ การชาร์จจาก USB ของคอมพิวเตอร์จะใช้เวลานานกว่ามาก

การชาร์จแบตเตอรี่ไม่เสถียร

  1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชาร์จทำงานปกติ โดยลองใช้กับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้ร่วมกันได้
  2. ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ของคุณ หากยังคงพบปัญหา ให้ใช้นิ้วค่อยๆ ดันและดึงปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จออก หากแก้ไขได้ ตรวจสอบขั้วต่ออุปกรณ์ชาร์จดูว่ามีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกใดๆ ติดอยู่หรือไม่

แบตเตอรี่ยังคงหมดเร็วอยู่

  • แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพและจำเป็นต้องเปลี่ยน