ฉันจะเปลี่ยนรหัส PIN ในโทรศัพท์ Nokia S40 หรือ S30 ได้อย่างไร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าความปลอดภัย (หรือ ความปลอดภัย) > รหัสการเข้าถึง (หรือ เปลี่ยนรหัสการเข้าถึง) > เปลี่ยนรหัส PIN