ฉันจะเปิดหรือปิดการสั่นเตือนบนโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

เลือก เมนู >การตั้งค่า > การตั้งค่าเสียง (หรือ แบบเสียง> การสั่นเตือน

หมายเหตุ: หากคุณปิดเครื่อง การสั่นเตือนจะไม่ทำงาน