เป็นทางลัดสำหรับ ให้นาฬิกาส่งเสียงบอกเวลา (หรือเป็น  นาฬิกาพูดได้) การกดปุ่มดอกจัน (*) ค้างไว้ จะเป็นการเปิดใช้นาฬิกาบอกเวลา