ฉันสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อหรือรายการการแจกจ่ายได้กี่กลุ่มบนอุปกรณ์ Nokia S40 หรือ S30 ของฉัน

คุณสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อหรือรายการการแจกจ่ายได้สูงสุด 6 กลุ่ม