เหตุใดโทรศัพท์ Nokia S40 หรือ S30 ของฉันจึงไม่มีเสียงดังเมื่อมีการโทรเข้าจากหมายเลขเฉพาะ

ตรวจดูว่า การกรองหมายเลข สำหรับหมายเลขที่ระบุเปิดอยู่หรือไม่ เลือก เมนู > รายชื่อ > การกรองหมายเลข (หรือ การกรองเบอร์)

การกรองหมายเลข คือคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุเป็นหมายเลขที่ไม่ต้องการได้ การโทรและข้อความจากหมายเลขดังกล่าวจะถูกคัดออก โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงดัง และระบบจะจัดเก็บข้อความจากหมายเลขนั้นไว้ในข้อความที่ถูกเลือกออกในแอปพลิเคชั่นข้อความ