ใช่ การเปลี่ยนจะส่งผลต่อข้อความในทุกๆ โฟลเดอร์รวมทั้งข้อความในถาดเข้า