Nokia 108 Dual SIM - การเปลี่ยนขนาดแบบอักษรจะส่งผลต่อข้อความในถาดเข้าหรือไม่

ใช่ การเปลี่ยนจะส่งผลต่อข้อความในทุกๆ โฟลเดอร์รวมทั้งข้อความในถาดเข้า