ฉันสามารถใช้การคัดกรองหมายเลขบนโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้หรือไม่

ได้ ในการใช้การคัดกรองหมายเลข หรืออีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มเบอร์เป็นเบอร์ที่ไม่ต้องการ ให้เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การคัดกรองหมายเลข (หรือ การกรองเบอร์) > ตัวเลือก (หรือ ตัวเลือก) > เพิ่มเบอร์

การโทรและข้อความจากเบอร์โทรดังกล่าวจะได้รับการคัดกรอง โทรศัพท์ของคุณจะไม่ดังและข้อความจะไปยังโฟลเดอร์ ข้อความที่ถูกคัดกรอง ใน เมนู > ข้อความ 

หมายเหตุ: การคัดกรองหมายเลขเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการระบบเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน