ฉันสามารถใช้การคัดกรองหมายเลขบนอุปกรณ์ Nokia S40 หรือ S30 ได้หรือไม่

ได้ ในการใช้การคัดกรองหมายเลข หรืออีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มหมายเลขที่กำหนดเป็นหมายเลขที่ไม่ต้องการ ให้เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การคัดกรองหมายเลข (หรือ การคัดหมายเลขออก) > ตัวเลือก (หรือ ตัวเลือก) > เพิ่มหมายเลข

การโทรและข้อความจากหมายเลขดังกล่าวจะได้รับการคัดกรอง โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงเตือนและข้อความจะย้ายไปยังโฟลเดอร์ ข้อความที่ถูกคัดกรอง ใน เมนู > ข้อความ 

หมายเหตุ: การคัดกรองหมายเลขเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน