ฉันสามารถเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มรายชื่อหนึ่งกลุ่มได้กี่คนในโทรศัพท์ Nokia ของฉัน

สมาชิกเพิ่มได้สูงสุด 10 คน