ฉันสามารถเพิ่มสมาชิกไปยังกลุ่มรายชื่อหรือรายการการแจกจ่ายได้กลุ่มละกี่คนในอุปกรณ์ Nokia S40 หรือ S30 ของฉัน

คุณสามารถเพิ่มสมาชิกได้สูงสุด 10 คน