ฉันต้องการให้ผู้ที่โทรเข้ามาฝากข้อความไว้ถ้าฉันไม่ได้รับสายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ฉันจะทำได้อย่างไร

เปิดใช้งาน การโอนสาย (หรือ โอนสาย) ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง เพื่อให้ผู้ที่โทรเข้าสามารถฝากข้อความไว้ที่นั่นถ้าคุณไม่ได้รับสาย

ในการเปิดใช้คุณสมบัตินี้ เลือก เมนูการตั้งค่าการตั้งค่าการโทรการโอนสาย (หรือ โอนสาย) และสถานการณ์ที่จะมีการโอนสาย จากนั้นป้อน เบอร์ศูนย์ข้อความเสียงของคุณที่ได้มาจากผู้ให้บริการ หรือเลือกเบอร์จากสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการระบบ