โทรศัพท์ Asha ของฉันไม่ทำงานหรือตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็น

1. รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ

ถอดแบตเตอรี่ออก และใส่กลับลงในโทรศัพท์ เปิดโทรศัพท์ของคุณ

2. เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม มีให้เลือกสองแบบ ตามแต่กรณี ดังนี้

  • เมื่อต้องการให้โทรศัพท์เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ เลือก เฉพาะการตั้งค่า
  • เมื่อต้องการให้โทรศัพท์รีเซ็ตการตั้งค่าคุณลักษณะทั้งหมดและลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ให้เลือก ทั้งหมด

คุณจะได้รับแจ้งให้พิมพ์รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับการดำเนินการด้านบนนี้