ฉันต้องการให้ผู้โทรฝากข้อความไว้ หากโทรศัพท์ของฉันปิดเครื่องหรืออยู่นอกเครือข่ายให้บริการ ฉันจะทำได้อย่างไร

คุณสามารถเปิดใช้งานการโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียง เพื่อให้ผู้โทรสามารถฝากข้อความไว้กับศูนย์ข้อความเสียง เมื่อคุณรับสายไม่ได้

ในการเปิดใช้งานการโอนสาย เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทร > การโอนสาย (สำหรับโทรศัพท์ซิมคู่ ให้เลือกซิมที่จะใช้งาน) และเลือก ถ้าไม่อยู่ หรือ ถ้าไม่มีสัญญาณ > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ข้อความเสียง และป้อนเบอร์ศูนย์ข้อความเสียงซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ