โทรศัพท์ Nokia ของฉันมีหมายเลข IMEI สองชุดใช่หรือไม่

ถ้าโทรศัพท์ของคุณเป็นโทรศัพท์ซิมคู่ (เช่น X1-01 และ C2-00) ซึ่งหมายความว่าทั้งสองซิมสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้พร้อมกัน แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณมีหมายเลข IMEI สองชุด

ถ้าโทรศัพท์ของคุณเป็นโทรศัพท์สองซิม (เช่น C1-00) ซึ่งหมายความว่ามีซิมการ์ดเดียวที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ในแต่ละครั้ง แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณมีหมายเลข IMEI ชุดเดียว