อะไรคือความแตกต่างระหว่างโทรศัพท์ซิมคู่กับโทรศัพท์แบบสองซิม

ในโทรศัพท์สองซิม คุณสามารถสแตนด์บาย/เปิดใช้งานซิมการ์ดได้ทีละอัน

ในโทรศัพท์ซิมคู่ ซิมการ์ดทั้งสองอันสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ (เรียกว่า "การสแตนด์บายคู่") แต่ในขณะที่ซิมการ์ดหนึ่งถูกใช้งานอยู่ เช่น กำลังโทรออก ส่งหรือรับข้อความ หรือถ่ายโอนข้อมูล ซิมการ์ดอีกอันหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้